Search

Your search for '*:*, filtered on [Date: 1684]' returned 450 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vette koe van Farao gy moet weten.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie door den marquis de Castel Moncayo, envoyé extaordinaris van Spaignen, gepresenteert aen de Staten Generael, den 7 february, 1684

Match: Partial (No exact match found)

Propositie, gedaan door den heer raat pensionaris Fagel, aan de [...] vroedschap der stadt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Copie du memoire presenté à Londres le sixiéme Fevrier

Match: Partial (No exact match found)