Search

Your search for '*:*, filtered on [Date: 1695]' returned 311 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

158, 1695-04-20

Match: Partial (No exact match found)

Chanson sur la prise de Namur par la France

Match: Partial (No exact match found)

Op de dapperheit zyner koninklyke majesteit van Groot Britanje

Match: Partial (No exact match found)

Lykklagt over het droevig afsterven van den eerwaardigsten heer en vader Joannes, aartsbisschop van Kantelberg.

Match: Partial (No exact match found)

Some observations upon the Bank of England

Match: Partial (No exact match found)

Huwelykslotery, |van heeren en dames

Match: Partial (No exact match found)