Search

Your search for '*:*, filtered on [Date: 1838]' returned 511 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De tweede december 1813 herdacht

Match: Partial (No exact match found)

Berigt aangaande Engeltje van der Vlies, woonachtig te Pijnacker

Match: Partial (No exact match found)

Ontwikkeling van eenige hoofdbeginselen der Nederlandsche armenwetten

Match: Partial (No exact match found)

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Proeve eener verbetering van het apothekers-wezen

Match: Partial (No exact match found)

Ieder Pater prijst zijn Convent aan

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)