Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1616]' returned 143 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Beschryvinghe vanden staet ende voortganck der religie in Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Post-bode.

Match: Partial (No exact match found)

Post-bode

Match: Partial (No exact match found)

Van-de onderlinge verdraagsaamheydt, die soo wel predicanten als gemeyne lidt-maten [...] behooren te onder-houden.

Match: Partial (No exact match found)

Clare aenwysinge hoe Iohannes Utenbogaert hem gheensins en suyvert, noch verontschuldight in sijn ghenaemde Clare iustificatie.

Match: Partial (No exact match found)

Antidotvm ofte hertsterckinghe tegens het schadelijck recept van Iohannes Wtenboogaert, Moderatie ghenaemt.

Match: Partial (No exact match found)