Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1697]' returned 241 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

(no short title available yet). Leiden: Jacobus Hackius, 1697.

Match: Partial (No exact match found)

Catalogus librorum. Leiden: Johannes Du Vivié, 1697.

Match: Partial (No exact match found)

Catalogus librorum. [Amsterdam: Marc Huguetan, 1697].

Match: Partial (No exact match found)

Utregts |jok en ernst

Match: Partial (No exact match found)

Nette weegschale des verschils tusschen twee ligten van Nederland over de geboorte des Soons.

Match: Partial (No exact match found)

Uytbreyding over de LXVI. vrage en antwoort van den Heydelbergsen Cathechismus.

Match: Partial (No exact match found)

Zin-spelingen Op en onder 't Rooken van een Pijp Tabak

Match: Partial (No exact match found)