Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 178u]' returned 24 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive aan een heer in Zeeland, over de militaire jurisdictie binnen die provintie

Match: Partial (No exact match found)

De weekelyksche nieuws-post

Match: Partial (No exact match found)

Myn vaders, en myne poëtische gedachten, over Spreuken XXIV: vs. XXI [...] of Breydel, voor de heerschende muitzucht.

Match: Partial (No exact match found)

De samenspanning der arenden, een zinnebeeldige fabel, by wyze van tooneelspel.

Match: Partial (No exact match found)