Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1818]' returned 129 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Iets betrekkelijk de bekeering van de inboorlingen op het eiland Java

Match: Partial (No exact match found)

Verslag in de jaarlijksche vergadering van het Bijbelgenootschap, afdeeling 's Gravenhage, gedaan op den 2 April 1818, in de Kloosterkerk

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter aanbeveling van het Bijbelgenootschap, voorafgegaan van een kort verslag aangaande hetzelve

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche uitboezeming aan mevrouw Wattier-Ziesenis

Match: Partial (No exact match found)