Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1819]' returned 101 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan mijnen vriend S. Reynders bij het verlaten der hoogeschool

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over de christelijke blijdschap, in dichtmaat uitgesprooken

Match: Partial (No exact match found)

Alexander te Groningen : eene voorlezing

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijnen vrienden na het afsterven hunner waardige moeder Helena Louisa Blom : (Febr. 1819)

Match: Partial (No exact match found)

Korte schets van het leven van Alexander den Buikspreker

Match: Partial (No exact match found)