Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1819]' returned 101 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Tweetal redevoeringen, ter aanbeveling der belangen van het Bijbelgenootschap

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over het aanbevelenswaardige van het Bijbelgenootschap, als bevorderende het Godsplan in de uitbreiding van Zijn rijk

Match: Partial (No exact match found)

De hervatting van den predikdienst door den wel-eerw. heer A.L.C. Coquerel

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijnen vriend S. Reynders bij het verlaten der hoogeschool

Match: Partial (No exact match found)

Alexander te Groningen : eene voorlezing

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over de christelijke blijdschap, in dichtmaat uitgesprooken

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijnen vrienden na het afsterven hunner waardige moeder Helena Louisa Blom : (Febr. 1819)

Match: Partial (No exact match found)