Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1823]' returned 106 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Redevoering bij de plegtige feestviering ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van het Nederlandsch Zendeling-genootschap

Match: Partial (No exact match found)

Inwijding-rede, uitgesproken binnen 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Een woord uit het hart

Match: Partial (No exact match found)

Korten inhoud van mijne belijdenis en opgaaf van de gronden waarop dezelve steunt

Match: Partial (No exact match found)