Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1827]' returned 103 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het Adres aan alle mijne hervormde landgenooten, getoetst aan den geest der waarheid, der liefde en des vredes

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan een' vriend, over het veel geruchts gemaakt hebbende Adres aan alle mijne hervormde geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Eenige aanmerkingen over den christelijken grondregel: Buiten de kerk is er geene zaligheid

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de recensien

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan alle mijne Hervormde geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid van mijne hartelijk geliefde Rotterdamsche gemeente op Zondag den 28 October 1827

Match: Partial (No exact match found)