Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (France) - Period documents - Theology (practical), Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 21 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lettres sur les Avis sinceres aux prelats de France

Match: Partial (No exact match found)

Request aen den koningh, by die van de gereformeerde religie in Vranckryck

Match: Partial (No exact match found)

Protest van den heer marquis de Lavardin, extraordinaris ambassadeur van Vranckrijck, tot Romen

Match: Partial (No exact match found)

Brief van myn heer den bisschop van Senez aen alle de bisschoppen van Vrankryk, aengaende het Concilie van Ambrun.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog aen den koning gedaen door 30. pastoors van Parys [...].

Match: Partial (No exact match found)

Ontfang-schrift |van de leeraren [...] in de valleyen van Piedmont [...] nopende de penningen henl. [...] toe-gesonden.

Match: Partial (No exact match found)

Herderlyke onderregting van den aardsbisschop van Parys over de constitutie Unigenitus.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie ofte vertooch by den hertoghe van Mayne [...] wtghegheuen binnen Parijs, int laetste van die maent van decembri 1592.

Match: Partial (No exact match found)

Les soupirs de la France esclave, qui aspire aprés la liberté

Match: Partial (No exact match found)

Les soupirs de la France esclave, qui aspire aprés la liberté

Match: Partial (No exact match found)

De suchtingen van het slaefachtigh Vrankryk, wenschende naer desselfs vryheyt

Match: Partial (No exact match found)

Les soupirs de la France esclave, qui aspire aprés sa liberté

Match: Partial (No exact match found)