Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Public and social administration, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 91 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Eenige caractertrekken van den christen staatsman [...] bepeinsd bij het graf van [...] Joachim Rendorp.

Match: Partial (No exact match found)

Missive over den aart en oorsprong der drosten- en andere diensten in Overrijssel[!] [...] geschreeven aan Johan Derk baron van der Capellen tot den Pol, en door zijn hoog welgebooren aan het publiek medegedeeld.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de burgers, boeren, en verder in- en opgezetenen van Overyssel. By gelegenheid van het teekenen [...] hunner requesten.

Match: Partial (No exact match found)

Brief uit Wenterswyk, aan een vriend te Groningen, bevattende verscheidene byzonderheden rakende de provintie van Gelderland.

Match: Partial (No exact match found)

Adres.

Match: Partial (No exact match found)

Naamlyst |van DLIV gedeciedeerde Oranje- en ariestocraatsche amptenaaren

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van een koopman te Amsterdam aan een heer uit Twenthe, op deszelfs tweeden brief over de drostendiensten in Overyssel

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige, dog zedige aanmerkingen op het vertoog van den heere J.D. baron van der Capellen. Over de onwettigheid der drostendiensten in Overyssel

Match: Partial (No exact match found)

Derde brief over de drostendiensten in Overyssel [...] aen een koopman te Amsterdam geschreven.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de onwettigheid der drostendiensten in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen van Frank de Vrije, omtrent het Vertoog van jonker J.D. van der Capellen. Over de onwettigheid der drostendiensten in Overysel

Match: Partial (No exact match found)

Brief over de drostendiensten in Overyssel [...] aen een koopman te Amsterdam geschreven.

Match: Partial (No exact match found)

Brief over de drostendiensten in Overyssel [...] aen een koopman te Amsterdam geschreven.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief over de drostendiensten in Overyssel [...] aan een koopman te Amsterdam geschreven.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen van Frank de Vrije, omtrent het Vertoog van jonker J.D. van der Capellen. Over de onwettigheid der drostendiensten in Overysel

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de landlieden in den eilande van Walcheren

Match: Partial (No exact match found)

De oud-deken aan zijn stadgenooten en gildebroederen

Match: Partial (No exact match found)

Welmeenende |raad aan Utrechts burgeren

Match: Partial (No exact match found)