Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: Theology (practical) - History (Netherlands) - Period documents, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 38 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gerardus Kuipers ja en neen, uit [...] desselfs schriften opgemaakt

Match: Partial (No exact match found)

Briev van Gerardus Kuypers [...] aan de leeraaren onzer kerk

Match: Partial (No exact match found)

Briev van Gerardus Kuypers [...] aan [...] Joan vanden Honert, T.H. zoon

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van Joan van den Honert, T.H. soon [...] aan do. Gerardus Kuypers

Match: Partial (No exact match found)

Leerreden over den algemeenen grond van vereeniging onder de christenen.

Match: Partial (No exact match found)

Contrary advijs ofte Censure ende balance tegens seecker Theologisch advys over't gebruyck van kerckelijcke goederen.

Match: Partial (No exact match found)

Ericus Walten, quanswijs apologist, voor haar hoog-mog. de HH. Staten Generaal [...] wederlegt.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten [...]. Waer in sy hare bedenckinghen openen over het houden der synoden.

Match: Partial (No exact match found)

Afbeelding van de pauselyke waerdigheyd [...] volgens de H. Schriftuur, en de kerkel?ke overlevering.

Match: Partial (No exact match found)