Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Breda, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 119 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Genethliacum sive carmen natalitium augustissimo regi Guilelmo III.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Neêrland's jongelingschap bij den aanvang van het jaar MDCCCXXXV

Match: Partial (No exact match found)

Dies natalis celsissimi principis Guiljelmi Henrici [...] celebratus Hagæ Comitis 14. novembris 1676.

Match: Partial (No exact match found)

De jaren 1813 en 1814, of De verlossing en constitutie van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, den vorst en het vaderland toegewijd

Match: Partial (No exact match found)

Sermon prononcé le mercredi 20 juillet 1814, jour d'action de graces pour le rétablissement de la paix

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over eene nieuwe wijze van behandeling van den braakloop en de typhus

Match: Partial (No exact match found)

Het middelbaar en lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de cholera

Match: Partial (No exact match found)

Geluck-wenschingh aan ... den ... Prince van Orange, komende uyt Zeelant als Premier Noble, en staende op syn vertrek, na etc.

Match: Partial (No exact match found)

Lof van den oorlog, of wederlegging van de leerstellingen der vrienden van den vrede

Match: Partial (No exact match found)

In Natalem Trigesimum Quartum Celsissimi Auriaci Principis Guiljelmi Henrici..

Match: Partial (No exact match found)

In Natalem Trigesimum Tertium Celsissimi Arausionesium Principis Guiljelmi Henrici, Supremi Belgarum terra marique Imperatoris, etc

Match: Partial (No exact match found)

Revenzie vande Brabantsche lasteringen (Gedicht)

Match: Partial (No exact match found)

Inwijdings-rede over den aard en omvang van het wetenschappelijk onderwijs voor den krijgsstand

Match: Partial (No exact match found)

Den ommegank |van Amsterdam, ofte Onderrichtinge, over het versekeren van eenige Hollandtsche heeren, door den prince van Oraengien

Match: Partial (No exact match found)

Vijftien jaren, geen drie dagen

Match: Partial (No exact match found)

Wenken voor Holland

Match: Partial (No exact match found)

Nadere consideratien over de militaire jurisdictie.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen betrekkelijk het ontwerp van wet voor het notarisambt

Match: Partial (No exact match found)

Catalogus van schilderyen

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering van den Hervormingsdag

Match: Partial (No exact match found)

Rovw-klaght over het onverwagte af-sterven van [...] Anna Catsia.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aan de geneeskundigen en het publiek over koepokinenting.

Match: Partial (No exact match found)

Bredaesche almanac, en chronijck.

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging der vaccine, tegen de bestrijding van den heer A. Capadose (med. doct.)

Match: Partial (No exact match found)

Inwijdings-leerrede bij de opening van de nieuw gebouwde kerk der Hervormde Gemeente te Tilburg, gehouden den 4 mei 1823

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid van zijne gemeente door Alexander de Koning, genomen 29 grasmaand 1821

Match: Partial (No exact match found)

Die heb ik ook gelezen, of Aantal uittreksels, uitlegkunde en godgeleerde aanteekeningen uit beroemde en aangeprezene schrijvers

Match: Partial (No exact match found)

Ode in auspicatissimum universo Batavorum orbi natalem [...] Arausionensium &Nassaviæ principis hæreditarii.

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Neêrlands eer en Amstels glorie, den onverschrokken zeeman J. C. J. van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij het roemrijke sterven van J.C.J. van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

Volksbede voor den Koning

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, gezongen op 's konings verjaardag, ter eere van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang

Match: Partial (No exact match found)

De kroonprins der Nederlanden, Willem Frederik George Lodewijk, beschouwd en geregtvaardigd in zijne daden jegens België

Match: Partial (No exact match found)

Epiniciorum biga principi Auriaco dicata

Match: Partial (No exact match found)

Epiniciorum biga principi Auriaco dicata

Match: Partial (No exact match found)

Drie liederen aan mijn medeburgers

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands soldaten-lied

Match: Partial (No exact match found)

La prière d'Asa, roi de Juda, avant de livrer bataille aux Éthiopiens

Match: Partial (No exact match found)

In laudem reuerendissimi in Christo patris [...] Philippi de Burgundia episcopi Traiectini [...] panegiricon.

Match: Partial (No exact match found)

Beschryvinghe vanden staet ende voortganck der religie in Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

's Prinsen van Oranje's komst bij het leger

Match: Partial (No exact match found)

Opmerkingen betreffende den heer Jacotot, de alles omvattende leerwijze en de militaire normaal-school

Match: Partial (No exact match found)

In auspicia Athenaei Bredani, Militae Consecrati, d. XXIV. novembris MDCCCXXVIII

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche vrijwilligers, bij het uittrekken der onderscheidene korpsen

Match: Partial (No exact match found)

Ode sur la défense du général Chassé, dans la citadelle d'Anvers

Match: Partial (No exact match found)

Noord-Brabandsche gastvrijheid, een tegenhanger van het stukje

Match: Partial (No exact match found)

Noord-Brabandsche lijdzaamheid

Match: Partial (No exact match found)

Braband in oproer, 1830

Match: Partial (No exact match found)

Hollands leeuw in 1830 en 1831

Match: Partial (No exact match found)

Auriacus triumphans, sive portentosæ et prodigiosæ plane victoriæ [...] Guiljelmi Henrici, in Angliam.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bemerkingen over de christelijke grondstelling: Buiten de kerk is er geene zaligheid

Match: Partial (No exact match found)

Princeps Auriaca, (mox Magnæ Britanniæ regina). in Angliam abit.

Match: Partial (No exact match found)

De grondstelling der R.K. Kerk, dat buiten haar geene zaligheid mogelijk is

Match: Partial (No exact match found)

Regis Guiljelmi III. expeditiones Britannicæ.

Match: Partial (No exact match found)

Het vuistregt in 1832, of drie brieven aan de Franschen

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over den waren vaderlandschen zin

Match: Partial (No exact match found)