Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Gorinchem, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 74 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Iets over de Evangelische gezangen

Match: Partial (No exact match found)

Vreeds-triumph-gedicht, gecomponeert en̄ rethorijckelijcken vertoont by de camer, vernieut wt liefden tot Gorinchem.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlansche[!] |verhandelingen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van R. Speelman, predikant te Hardinxveld, ter wegneming van eenige bedenkingen over de onlangs ingevoerde Evangelische gezangen

Match: Partial (No exact match found)

Een cort begrijp, vande redenen, de welcke gegeven worden van de ghene die niet en houden ofte ghelooven aen de misse.

Match: Partial (No exact match found)

Een claer ende vreedsamich bericht, vande prædestinatie Godts.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over het aanbevelenswaardige van het Bijbelgenootschap, als bevorderende het Godsplan in de uitbreiding van Zijn rijk

Match: Partial (No exact match found)

De overstrooming van Gelderland en Zuid-Holland, in Januarij 1820

Match: Partial (No exact match found)

Zeer langdurige en naukeurige observatien, ontrent de rivieren den Wael, Maes, Merwe en Leck ...

Match: Partial (No exact match found)

Den val der roomscher kercken, met alle haer afgoderije

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt overzigt van den tiendaagschen veldtogt

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids leerrede voor de schutters mijner gemeente, gehouden op den 23 October 1831

Match: Partial (No exact match found)