Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Leeuwarden, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 374 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

VVarachtighe |beschryvinge van de sware belegeringhe der stadt Steenwijck

Match: Partial (No exact match found)

Carmen votivum celsissimis principibus Joanni Gulielmo Frisoni [...] et Mariæ Loisæ.

Match: Partial (No exact match found)

De nood-leydende waarheid ondersteunt, of De eeuwige geboorte des Soons en de vryheid der gelovigen [...] verdedigt.

Match: Partial (No exact match found)

Godsdienstige waarheid en dwaling

Match: Partial (No exact match found)

Rondborstige verklaring waarom ik mij niet afscheide van de gevestigde Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Stemme eens wachters op Sions muren

Match: Partial (No exact match found)

Verantwoording wegens godsdienst, hoofdzakelijk gedaan voor de regtbank te Heerenveen, benevens een woord aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

De kerk van Christus

Match: Partial (No exact match found)

Rondborstige verklaring, waarom ik mij niet afscheide van de gevestigde Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van haar hoogheit, mevrouwe de princ

Match: Partial (No exact match found)

Stemme eens wachters op Sions muren

Match: Partial (No exact match found)

Betoog over de noodzakelijkheid van de instelling van den Hoogen Raad der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Bedezang voor Gods lijdende en strijdende Kerk, in den tegenwoordigen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Historische en natuur-kundige aanmerkingen over de zeldzame aard- en water-schuddinge die [...] op den 1 november 1755 [...] voorgevallen is.

Match: Partial (No exact match found)

Qvod felix favstvmqve sit serenissimo Aravsionensivm ... Principi Johanni Wilhelmo Frisioni.

Match: Partial (No exact match found)

Grondige en bondige wederlegginge der zogenaamde classicaale-decisie [...] over de gewaande grieven tegens de leere van do. P.L.St. Muller.

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Willem II, Koning der Nederland, enz.

Match: Partial (No exact match found)

Prognosticatie van die nieuwe ende seer schrickelijcke comeet.

Match: Partial (No exact match found)

De statu Vnitarum Provinciarum oratio.

Match: Partial (No exact match found)

De statu Vnitarum Provinciarum oratio.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aan mijne mede-ambtenaren in Vriesland, ter opwekking van den geest van getrouwe pligtsbetrachting, die hun eigen is

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het spelend onderwijs van J. H. Nieuwold

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over het allergrootst belang van eene echt-godsdienstige vorming der jeugd in de lagere scholen ...

Match: Partial (No exact match found)

Vrieslands treur-gedachtenis over de dood van den doorluchtigsten prince Henrik Casimir.

Match: Partial (No exact match found)

Epicedium in sepulturam celsissimi Henrici Casimiri.

Match: Partial (No exact match found)

Manes Nassavii, sive Querela funebris in obitum [...] Henrici Casimiri.

Match: Partial (No exact match found)

Voorlezing over de noodzakelijkheid en wijze van de zedelijke vorming der jeugd, ook op gemengde scholen

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over het staatsexamen, naar aanleiding van eenige geschriften over dat onderwerp

Match: Partial (No exact match found)

De overwinning van 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal leerredenen

Match: Partial (No exact match found)

Beright, van het geene onlanghs tot Svvol gepasseert is.

Match: Partial (No exact match found)

Nuptiis Auriaco Nassavicis ad amicum Wybrandum ab Itsma

Match: Partial (No exact match found)

Armoede

Match: Partial (No exact match found)

Kermis-brief |aan bestemoer. Met een aantwoorde op bestemoers klachte

Match: Partial (No exact match found)

Kermis-brief |aan bestemoer. Met een aantwoorde op bestemoers klachte

Match: Partial (No exact match found)

De verpligting der diakenen bij de gemeenten der Nederlandsche Hervormde kerk, uit een kerkelijk oogpunt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

De verstandige rekenmeester, of Staat van de profijten der revolutie te Parijs

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op den brief; der remonstrantsche broederschap, aan de protestanten.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over het hoog belang dat het Koningrijk der Nederlanden, ook thans nog, heeft bij eene welingerigte marine

Match: Partial (No exact match found)

Eenheid en geene gelijkheid

Match: Partial (No exact match found)

Iets betrekkelijk de afscheiding van het Zuiden en Noorden van de Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Salomo van syne moeder gekroont op syn brviloft-dag, ofte Een predicatie over Hoogel. III., vers II.

Match: Partial (No exact match found)

De regtstreeksche verkiezing tot de nationale vertegenwoordiging verdedigd tegen Mr. G. W. Vreede

Match: Partial (No exact match found)