Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Leiden, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 1,313 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gidions verkiezing, ter verlossinge van Israe

Match: Partial (No exact match found)

Dangers qui menacent l'Europe. Principales causes du peu de succès de la derniere campagne. /[By Jacques Mallet Du Pan]

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedagtenis van Pieter Nieuwland.

Match: Partial (No exact match found)

Adres van de commissie ter waarneming van de belangen der Leydsche Akademie burgers aan den Akademischen Senaat der Hooge School van Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Felicissimae Academiae Leidensi, die 9 Februarii anni MDCCCXVIII

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van den weled. heere P. Lalau

Match: Partial (No exact match found)

Admonitio ad orbis-terræ principes, qvi se svosqve salvos volvnt.

Match: Partial (No exact match found)

Felix adventvs in Bataviam [...] Wilhelmi Britanniarum regis.

Match: Partial (No exact match found)

Triomfgesang op de blijde intreede van Wilhelm de III. [...] binne 'sGraavenhaage.

Match: Partial (No exact match found)

Op de bevalling der Prinses van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Ad illustrissimum heroem et dominum d. Cornelivm Hagam faederatorum ordinum legatum byzantio reducem carmen syncharisticon

Match: Partial (No exact match found)

In honorem ... Isaaci Swanenburg. Cum pro consequendo in V.I. gradu doctoratus publice disputaret

Match: Partial (No exact match found)

Gods wonder-wercken nu onlangs voor-gevallen in Enghelandt [...] op eenen sondagh, in de parochie-kercke van Withycombe, onder de predicatie.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede vervolg op mijn werkje, getijteld: Treurig lot enz. ...

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op mijn werkje getijteld: Treurig lot, enz. ...

Match: Partial (No exact match found)

Oratie over het vermaerdt belegh en otset der stadt Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedachtenisse van Gualtherus Zoutemaat, predikant te Leyden

Match: Partial (No exact match found)

De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld.

Match: Partial (No exact match found)

Liberalismus

Match: Partial (No exact match found)

Corte ende claere verdedinge van de thien bewijs-redenen voor desen in druck uytgegeven, tegen Vincent van Drielenborgh.

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij het afsterven van H.M. de Koningin der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Chant national, imitation de Tollens...

Match: Partial (No exact match found)

De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over de goddelijke leiding van de gebeurtenissen der wereldgeschiedenis

Match: Partial (No exact match found)

Wech |van hier treves lanckpack, 'tveltgeschrey is rendevous knapsack

Match: Partial (No exact match found)

In maximum &clarissimum Ivstvm Lipsivm [...] parodia liberior.

Match: Partial (No exact match found)

Antihispanvs das ist Widerlegung Spannischer vnart, angemaßter der Kron Franckreich vnzeitigen beherrschung.

Match: Partial (No exact match found)

Novvelles de Flandres, contenant la Lettre que le comte Maurice a enuoyee au Conseil des Estats, de la price de Bredenvoort.

Match: Partial (No exact match found)

Recht ofte executie gedaen in s'Graeven-haegh aen eenige landt-verraders

Match: Partial (No exact match found)

Rechts-geding op twelcke tegens de jesuiten het vonnis is gegeven van den sesthienden october, 1597.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs de fev messire Gaspar de Colligny amiral de France, sur la guerre de Flandre.

Match: Partial (No exact match found)

De godsdienst vrij van heerschappye naer het recht der Volken

Match: Partial (No exact match found)

De uyt-spraecke van Anna vyt den Hove (die te Brussel om de suyuere leere moordadelick is ghedoluen gheweest).

Match: Partial (No exact match found)

Ontschuldinghe gestelt antwoordischer wijse [..] op een schimpschrift [...] Preseruatijf oft tegenuergift.

Match: Partial (No exact match found)

Nieus uyt Engelandt oft Een vermaekelick proces tusschen Fluweele-broeck ende Laken-broeck.

Match: Partial (No exact match found)