Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Leiden, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 1,313 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gidions verkiezing, ter verlossinge van Israe

Match: Partial (No exact match found)

Dangers qui menacent l'Europe. Principales causes du peu de succès de la derniere campagne. /[By Jacques Mallet Du Pan]

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedagtenis van Pieter Nieuwland.

Match: Partial (No exact match found)

Adres van de commissie ter waarneming van de belangen der Leydsche Akademie burgers aan den Akademischen Senaat der Hooge School van Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Felicissimae Academiae Leidensi, die 9 Februarii anni MDCCCXVIII

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van den weled. heere P. Lalau

Match: Partial (No exact match found)

Admonitio ad orbis-terræ principes, qvi se svosqve salvos volvnt.

Match: Partial (No exact match found)

Felix adventvs in Bataviam [...] Wilhelmi Britanniarum regis.

Match: Partial (No exact match found)

Triomfgesang op de blijde intreede van Wilhelm de III. [...] binne 'sGraavenhaage.

Match: Partial (No exact match found)

Op de bevalling der Prinses van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Ad illustrissimum heroem et dominum d. Cornelivm Hagam faederatorum ordinum legatum byzantio reducem carmen syncharisticon

Match: Partial (No exact match found)

In honorem ... Isaaci Swanenburg. Cum pro consequendo in V.I. gradu doctoratus publice disputaret

Match: Partial (No exact match found)

Gods wonder-wercken nu onlangs voor-gevallen in Enghelandt [...] op eenen sondagh, in de parochie-kercke van Withycombe, onder de predicatie.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede vervolg op mijn werkje, getijteld: Treurig lot enz. ...

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op mijn werkje getijteld: Treurig lot, enz. ...

Match: Partial (No exact match found)

Oratie over het vermaerdt belegh en otset der stadt Leyden

Match: Partial (No exact match found)