Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Middelburg, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 614 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Juichende bazuin: op de aangenaame overkomst [...] van zyn koninglijke majesteit van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Den triumpheerenden duyvel spookende omtrent den berg van Parnassus.

Match: Partial (No exact match found)

Den triumpheerenden duyvel spookende omtrent den berg van Parnassus.

Match: Partial (No exact match found)

Edele Mog. Heren en veel Eerw. Mede-Broederen

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde zang bij de opening der nieuwe Middelburgsche haven, op den 9. van oogstmaand 1817

Match: Partial (No exact match found)

Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven, op den 9den augustus 1817

Match: Partial (No exact match found)

De opening van Middelburgs nieuwe haven, den negenden van oogstmaand 1817

Match: Partial (No exact match found)

Manifest, des conincks van groot Brittanien rakende de sake van de Paltz.

Match: Partial (No exact match found)

Een ghebed |tot onsen heere Iesum Christum voor de vrede der kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie oft verantwoordinge vanden grave van Essex, teghen de ghene die hem jaloerselick ende ten onrechten schelden als beletter des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Cantiqve des victoires obtenves par [...] Mavrice de Nassav [...] aupres de Nieuport, le 2me de iuillet, 1600.

Match: Partial (No exact match found)

Missive aen een heer der regeringe [...] over het tegenwoordig tydsgewrigt.

Match: Partial (No exact match found)

Eene overtuigende opwekking, om in de schuld voor God en tot ware broederlijke vereeniging met elkanderen te komen

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking omtrent het christelijk geven en ontvangen van aalmoezen

Match: Partial (No exact match found)

Cantate pour la dédicace des orgues dans l'Eglise Wallonne de Middelbourg

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik, bij Hoogstdeszelfs vertrek naar de Middellandsche zee, met het oorlogs-fregat De Rijn

Match: Partial (No exact match found)

Zeege-zang op het verrooveren der stad Naamen [...] door [...] Wilhem de Derde.

Match: Partial (No exact match found)

Ver-sienden |bril. Dienende op de jegenwoordige vredes handelinge.

Match: Partial (No exact match found)

De overwinning

Match: Partial (No exact match found)

Op den slag van het Schoon Verbond, den 17 en 18 juny MDCCCXV

Match: Partial (No exact match found)