Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Zwolle, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 125 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Verslag van den staat der stads armeninrichting te Zwolle

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op de Bedenkingen over de koren wetten van den heere J. Ackersdijck

Match: Partial (No exact match found)

Blyde inkomst van zyn hoogheit in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de vraag: wat zijn rijpe gronden?

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking tot dankbaarheid

Match: Partial (No exact match found)

Eenige brieven van de [...] baronesse douariere Van der Capellen, geb. baronnesse Taats van Amerongen

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de daglooners en bedeelden ten platten lande, in het kwartier Salland, provincie Overyssel

Match: Partial (No exact match found)