Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: Dutch language and literature - Poetry, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 88 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Op het treurspel van Eneas en Turnus, door den heere Lukas Rotgans in dicht gebragt.

Match: Partial (No exact match found)

Godt vvonderlick, machtich, goedt. Poëtische vvtbreidinge over eenighe psalmen Davids.

Match: Partial (No exact match found)

May-geschenck aende remonstransche ghemeynten.

Match: Partial (No exact match found)

Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is, Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in teghenspoet, draghen sal.

Match: Partial (No exact match found)

Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is: Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in teghenspoet, draghen sal.

Match: Partial (No exact match found)

Godt de wraeck. Ofte: Troost der Schriftvre in teghenheyt.

Match: Partial (No exact match found)

De broederlycke eendracht, ofte Lof des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Den yver tot Godts vvet. Poëtisch vvtbreyding over den psalm cxix.

Match: Partial (No exact match found)

Ghewillighe patientie. Ofte Lydens remedie.

Match: Partial (No exact match found)