Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Great Britain and Ireland) - History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 38 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan zyn koninklyke mayesteit Wilhem de III koning van Engeland [...] op zijne overkomste in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne alderdoorlugtigste majesteyt Willem de derde [...] word desen welkomzang [...] opgedragen.

Match: Partial (No exact match found)

Engelands ende Nederlands rouw-klachte, over de smertelijcke dood van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

De algemeene rouw over het ontijdig en onwaardeerlijk overlijden van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands-treurzang, of Kooningklijke traanen; vitgestort over de [...] dood van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Koninkl. uitvaart vande doorluchtigste [...] vorstin Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Elegia funebris in obitum augustissimæ Mariæ Secundæ, Magnæ Britanniæ [...] reginæ.

Match: Partial (No exact match found)

Het klaagh-lied over het ontydigh dogh zaligh afsterven van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)