Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 1,202 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Klaag en triumfzang aan de hooge magten van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Ter heuchelijke verjaaring van [...] Frederica Sophia Wilhelmina, princesse van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Carmen natalitium celsissimi ac serenissimi Wilhelmi Quinti [...] tricesimo [...] natali dicatum.

Match: Partial (No exact match found)

Verjaar-gedicht op den dertigsten verjaardag van [...] Willem den Vijfden.

Match: Partial (No exact match found)

Zee-clio, of Gedichten in 's lants vloot gemaeckt in de jaren 1672, en 1673.

Match: Partial (No exact match found)

'tBedreyghde Neder-landt, ofte bedenckingen over het verschrickelijck hemels-licht en vuur, over Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Geluck wenschinge van de Haegsche schutterye aen sijn koninklijcke hoogheyt den heere prince van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

'sLandts vlote in zee; of de roede op de schoorsteen, voor de Françe en Engels-vluchtende-wolven.

Match: Partial (No exact match found)

In natalem vicesimum nonum [...] principis Gulielmi Quinti.

Match: Partial (No exact match found)