Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Theology (practical) - Period documents, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 44 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Zedigh, en grondigh bericht over het gebruyck der genaemde geestelijcke goederen [...] in den gestichte van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Noodig aanhangsel der klaare en grondige wederlegginge van het [...] Hollandtsch kerkelyk beroepings-recht.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief van den aertsbisschop van Sebaste aen de katholyke ingezetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)