Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Breda, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 119 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De voortreflijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk geschetst, door J.G. Le Sage ten Broek

Match: Partial (No exact match found)

Narede op het werkje De voortreffelijkheid van de leer der R.K. kerk getoetst

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede op het derde eeuwfeest der Kerkhervorming, den 2 november 1817, uitgesproken te Prinsenhage

Match: Partial (No exact match found)

Oratio parentalis in obitum [...] Mariæ Stuartiæ.

Match: Partial (No exact match found)

De begravinge van Sarah voorgestelt, en toegepast op de begravinge van [...] Maria [...] coninginne van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-rede over I Korinthe 13 vs. 13

Match: Partial (No exact match found)