Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Hague | Amsterdam, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 32 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het stemregt van de gouverneurs der provinciën als voorzitters van de provinciale en gedeputeerde staten

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het nut en de inrigting der schutterijen

Match: Partial (No exact match found)

Het Staatsregt in Nederland, vooral met betrekking tot de kerk, en de handelingen der regering ten opzigte der Afgescheidenen, nader toegelicht

Match: Partial (No exact match found)

Commissariaat-generaal voor de liquidatien met de Fransche kroon

Match: Partial (No exact match found)