Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Harlingen, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 49 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Wensch aan Harlingen, bij den dood van haren geliefden leeraar J.P. Wernink

Match: Partial (No exact match found)

Gewigtig advys over de vraag: moet eene constitutie de Nationale conventie; of een Nationale conventie, de constitutie voorafgaan?

Match: Partial (No exact match found)

Historiesch |verhaal van het geene voorgevallen is, tusschen [...] Onno Zwier van Haren [...] en zyn [...] dogters, derzelver mannen en famielie.

Match: Partial (No exact match found)