Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Leeuwarden, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 374 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Teregtwijzing voor reclamanten tegen het kadaster

Match: Partial (No exact match found)

Proeven betreffende de staats-huishouding in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Collyrium, ofte Costelijcke ooghen-salve.

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen ter feestviering van het vijftigjarig bestaan der Maatschappij: Tot Nut van't algemeen

Match: Partial (No exact match found)

Schibboleth en sibboleth!

Match: Partial (No exact match found)

Brief, geschreven aan een voornaam heer, deser provincie.

Match: Partial (No exact match found)

Rouwklagt uitgestort op het overlyden van Henrik Casimir, door Gods genade Vorst tot Nassau ...

Match: Partial (No exact match found)