Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Harderwijk, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 63 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Amsterdamsche nouvelles, dat is, Nieuwe tydinghen, van 'tghene datter onlancx is ghepasseert in Bohemen [...] ende Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Antidotvm continens pressiorem declarationem [...] sententiæ qvæ in Synodo Nationali Dordracena asserta est et stabilita.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den Patriot

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den Patriot

Match: Partial (No exact match found)

Claech-liet |des propheten Ieremie. Ghepast op onse droevighe tijden

Match: Partial (No exact match found)

Copye, |van een missive gheschreven van een remonstrantsch predicant aen zynen vriendt, nopende de schriften Henrici Slatii

Match: Partial (No exact match found)

De algemeene rouw over het ontijdig en onwaardeerlijk overlijden van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder. Borger blyspel.

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlanders in den Indischen archipel

Match: Partial (No exact match found)

Drie uitmuntende gedigten van jonkheer Willem van Haren, om agter de Gevallen van Friso [...] te kunnen geplaatst worden

Match: Partial (No exact match found)

Echo, op W. V. Haren

Match: Partial (No exact match found)

Ghewissen doodt-steeck der calviniaenscher predestinatie.

Match: Partial (No exact match found)

Het groote gildt der hedendaagse financiers

Match: Partial (No exact match found)

Het roomsche |rot goet pater-jot. Klinkdigt

Match: Partial (No exact match found)

Kallistratus

Match: Partial (No exact match found)

Kool voor raapen, opgedist in de keukens van nyt en eigenbaat.

Match: Partial (No exact match found)

Korte ende noodwendige waerschouwinge of onderrichtinge over seecker boecxken genoemt Vredes-drangh.

Match: Partial (No exact match found)

Kort relaas van zekere [...] onlusten [...] voorgevallen tot Nymegen, in [...] july 1748.

Match: Partial (No exact match found)

Lessus in funere serenissimi [...] Gulielmi IV.

Match: Partial (No exact match found)

Pieter Bakker ontmaskerd. Behelzende eene verdeediging der handelingen, van den Amsterdamschen kerkenraad, gehouden met Pieter Bakker.

Match: Partial (No exact match found)

Protest der stad Harderwijck, ten Quartiers recesse van Veluwe geinsereerd

Match: Partial (No exact match found)

Tegenbericht op D. Vorstii lasterlycke ende ongefondeerde antvvoort.

Match: Partial (No exact match found)

Toneel van Europa met haar personagien af-gebeelt ...

Match: Partial (No exact match found)

Toneel van Evropa met hare personagien af-gebeelt.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet van het recht der kercke Christi, ende der christelijcke overheyt in t'kerckelijcke.

Match: Partial (No exact match found)

Verzameling van nieuw uitgekomene mengel-poe

Match: Partial (No exact match found)

Vierde uitmuntend gedigt, van jonkheer Willem van Haren, om agter de Gevallen van Friso [...] te kunnen geplaatst worden

Match: Partial (No exact match found)

Vol-maeckte lavvver-crans, over het zegen-rijcke iaer van XVIC. negen en tvvintich.

Match: Partial (No exact match found)

Vota academica pro serenissimi ac potentissimi Wilhelmi Britanniæ [...] regis in Belgicam Foederatam felicissimo adventu.

Match: Partial (No exact match found)