Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Breda, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 119 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De voortreflijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk geschetst, door J.G. Le Sage ten Broek

Match: Partial (No exact match found)

Die heb ik ook gelezen, of Aantal uittreksels, uitlegkunde en godgeleerde aanteekeningen uit beroemde en aangeprezene schrijvers

Match: Partial (No exact match found)

Dies natalis celsissimi principis Guiljelmi Henrici [...] celebratus Hagæ Comitis 14. novembris 1676.

Match: Partial (No exact match found)

Drie liederen aan mijn medeburgers

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bemerkingen over de christelijke grondstelling: Buiten de kerk is er geene zaligheid

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aan de geneeskundigen en het publiek over koepokinenting.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de cholera

Match: Partial (No exact match found)

Epiniciorum biga principi Auriaco dicata

Match: Partial (No exact match found)

Epiniciorum biga principi Auriaco dicata

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, gezongen op 's konings verjaardag, ter eere van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Geluck-wenschingh aan ... den ... Prince van Orange, komende uyt Zeelant als Premier Noble, en staende op syn vertrek, na etc.

Match: Partial (No exact match found)

Genethliacum sive carmen natalitium augustissimo regi Guilelmo III.

Match: Partial (No exact match found)