Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 538 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive van den wel-eerwaarden heer P. Chevallier, predikant [...] te Zwolle, aan de [...] burgemeesteren

Match: Partial (No exact match found)

Missive van een oud regent, over de waare oorzaaken van den rampspoedigen [...] staat van de Republiecq

Match: Partial (No exact match found)

Myne |gedachten over de tegenwoordige staatsgesteldheid van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Nederland's |staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Match: Partial (No exact match found)

Nicolaas Sinderam aan de stemgerechtigde burgers van Amsteldam

Match: Partial (No exact match found)

N. van Staphorst aan zyne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp tot het formeeren van eene generaale ordonnantie voor de schuttery der stad Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

[Oproep om deel te nemen aan de grondvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Oratio funebris in luctuosissimum obitum invicti herôis, M. Harperti Trompii.

Match: Partial (No exact match found)

Philalethes aan Vindex Patriæ, wegens den Brief van een rentenier aan een heer van de regeering. Over het stadhouderlyk bewindt

Match: Partial (No exact match found)