Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Breda, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 119 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

In auspicia Athenaei Bredani, Militae Consecrati, d. XXIV. novembris MDCCCXXVIII

Match: Partial (No exact match found)

In laudem reuerendissimi in Christo patris [...] Philippi de Burgundia episcopi Traiectini [...] panegiricon.

Match: Partial (No exact match found)

In Natalem Trigesimum Quartum Celsissimi Auriaci Principis Guiljelmi Henrici..

Match: Partial (No exact match found)

In Natalem Trigesimum Tertium Celsissimi Arausionesium Principis Guiljelmi Henrici, Supremi Belgarum terra marique Imperatoris, etc

Match: Partial (No exact match found)

Inwijdings-leerrede bij de opening van de nieuw gebouwde kerk der Hervormde Gemeente te Tilburg, gehouden den 4 mei 1823

Match: Partial (No exact match found)

Inwijdings-rede over den aard en omvang van het wetenschappelijk onderwijs voor den krijgsstand

Match: Partial (No exact match found)

La prière d'Asa, roi de Juda, avant de livrer bataille aux Éthiopiens

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede op het derde eeuwfeest der Kerkhervorming, den 2 november 1817, uitgesproken te Prinsenhage

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, den vorst en het vaderland toegewijd

Match: Partial (No exact match found)

Lof van den oorlog, of wederlegging van de leerstellingen der vrienden van den vrede

Match: Partial (No exact match found)

Nadere consideratien over de militaire jurisdictie.

Match: Partial (No exact match found)

Narede op het werkje De voortreffelijkheid van de leer der R.K. kerk getoetst

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands soldaten-lied

Match: Partial (No exact match found)