Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 538 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Reflectien |over de aanmerkingen der officianten der stadt Leiden

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak in de eerste byeenkomste der gedeputeerden van de schuttery der stadt Leiden in de Schutters doelen.

Match: Partial (No exact match found)

Raat voor burgers en inwoners

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit de remarque van de burger krygs-raad der stad Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de Friesche stadsregeeringen, of zogenaamde premiers.

Match: Partial (No exact match found)

Kort relaas van zekere [...] onlusten [...] voorgevallen tot Nymegen, in [...] july 1748.

Match: Partial (No exact match found)

Kort relaas van zekere [...] onlusten [...] voorgevallen tot Nymegen, in [...] july 1748.

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeelend en ophelderend verslag van de verhandeling over de vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan op den Cloveniers Doelen. Op den 24 augustus 1748

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan op den Cloveniers Doelen. Op den 24 augustus 1748

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle welmeenende Nederlanderen, en beminnaars der vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Request aan de wel ed. groot agtb. heeren burgermeesteren en de vroedschappen der stad Amsteldamme.

Match: Partial (No exact match found)

[Rekest aan de burgermeesters en de vroedschap der stad Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie, tegens de algemeene, en onbepaelde vryheyd, voor de oude Hollandsche regeeringe.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waarde meede-burgers van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consept |der burgeren van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

[Rekest van de Doelisten in 18 artikelen

Match: Partial (No exact match found)

[Rekest van de Doelisten in 18 artikelen]

Match: Partial (No exact match found)

Advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Lauwer-krans ofte Apologie voor de stadhouderlijcke en oude Hollandse regeringe.

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien van importantie op de gewigtige Propositie door de heeren gedeputeerden van de stad Leiden [...] gedaan.

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien van importantie op de Propositie door heeren gedeputeerden van de stad Leiden [...] gedaan.

Match: Partial (No exact match found)