Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Breda, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 119 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vertoog over eene nieuwe wijze van behandeling van den braakloop en de typhus

Match: Partial (No exact match found)

Het middelbaar en lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de cholera

Match: Partial (No exact match found)

Geluck-wenschingh aan ... den ... Prince van Orange, komende uyt Zeelant als Premier Noble, en staende op syn vertrek, na etc.

Match: Partial (No exact match found)

Lof van den oorlog, of wederlegging van de leerstellingen der vrienden van den vrede

Match: Partial (No exact match found)

In Natalem Trigesimum Quartum Celsissimi Auriaci Principis Guiljelmi Henrici..

Match: Partial (No exact match found)

In Natalem Trigesimum Tertium Celsissimi Arausionesium Principis Guiljelmi Henrici, Supremi Belgarum terra marique Imperatoris, etc

Match: Partial (No exact match found)

Revenzie vande Brabantsche lasteringen (Gedicht)

Match: Partial (No exact match found)

Inwijdings-rede over den aard en omvang van het wetenschappelijk onderwijs voor den krijgsstand

Match: Partial (No exact match found)

Den ommegank |van Amsterdam, ofte Onderrichtinge, over het versekeren van eenige Hollandtsche heeren, door den prince van Oraengien

Match: Partial (No exact match found)