Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 538 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Wederlegging van het zogenaamd Iets van [...] D. van Aken Hendz., over het [...] Adres aan de Nationale Vergadering.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den redacteur van het weekblad De republikein

Match: Partial (No exact match found)

[Oproep om deel te nemen aan de grondvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de stemgeregtigde ingezeetenen van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne Hollandsche medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

Welmeenende |raad aan alle vaderlanders toegedaan de oude constitutie

Match: Partial (No exact match found)

De vraag; wat is een premier, dat [...] gerugt maakt, in [...] Friesland? In een gemeenzaame briev beantwoord.

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor Deventers burgery en ingezeetenen.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over het regt van overstemming ter staatsvergadering van [...] Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Raare |brief. Weegens het voorgevallene op de Utrechtse kermis

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Utrechts burger aan zyn vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief van een Utrechts burger aan zyn vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Nederland's |staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de stemgerechtigde ingezeetenen van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle rechtgeaarte vaderlanders

Match: Partial (No exact match found)

N. van Staphorst aan zyne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeeling van de nota, door den Franschen minister Noel [...] aan de Nationale Vergadering ingeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Het werk der kiezers, gemaklyk gemaakt.

Match: Partial (No exact match found)

Wederlegging van eenige der voornaemste [...] drangredenen voor het aenneemen van't Ontwerp van constitutie.

Match: Partial (No exact match found)

Redenen voor de verwerping van het ontwerp van constitutie

Match: Partial (No exact match found)

Brief van J:L: Huber [...] aan zyne Friesche landgenooten over [...] het [...] ontwerp van constitutie

Match: Partial (No exact match found)

De Zeeuwen gerechtvaardigd door een Hollander

Match: Partial (No exact match found)

Iets, betreffende de finantieele gesteldheid van den burger krygsraad der stad Haarlem.

Match: Partial (No exact match found)

Nicolaas Sinderam aan de stemgerechtigde burgers van Amsteldam

Match: Partial (No exact match found)

Rapport.

Match: Partial (No exact match found)

Voorstel gedaan in de vergadering van wijk 27

Match: Partial (No exact match found)

Consideratie van den burger Pontoi, aan den raad der gemeente

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger H. Ogelwight, aangaande [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger Jan Boomhuys, aangaande [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vyfden [...] wegens de party in den tegenwoordigen toestand van't gemeenebest te kiezen.

Match: Partial (No exact match found)

Concept-memorie van deductie.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van den burger Julius Pontoi [...] wegens de Concept-memorie van deductie

Match: Partial (No exact match found)

Avis respectueux et desintéressé a Guillaume V [...] sur le parti à prendre, dans l'état actuel de la République.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtige hoogheid, Wilem[!] den Vyfden [...] wegens de party in den tegenwoordigen toestand van't gemeenebest te kiezen.

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger J. Heemskerk, omtrent [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger Isaäc Alting, omtrent [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger Harmanus Boerrigter, over [...] de stedelijke volksstem

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger A. Callenburgh Baartmans, aangaande [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

De voorgedraage |bezwaaren van Amstels burgery, onpartydig beoordeeld

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland. MDCCXCVI.

Match: Partial (No exact match found)