Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 538 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De vraag; wat is een premier, dat [...] gerugt maakt, in [...] Friesland? In een gemeenzaame briev beantwoord.

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor Deventers burgery en ingezeetenen.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over het regt van overstemming ter staatsvergadering van [...] Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Raare |brief. Weegens het voorgevallene op de Utrechtse kermis

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Utrechts burger aan zyn vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief van een Utrechts burger aan zyn vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Nederland's |staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de stemgerechtigde ingezeetenen van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle rechtgeaarte vaderlanders

Match: Partial (No exact match found)

N. van Staphorst aan zyne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeeling van de nota, door den Franschen minister Noel [...] aan de Nationale Vergadering ingeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Het werk der kiezers, gemaklyk gemaakt.

Match: Partial (No exact match found)

Wederlegging van eenige der voornaemste [...] drangredenen voor het aenneemen van't Ontwerp van constitutie.

Match: Partial (No exact match found)

Redenen voor de verwerping van het ontwerp van constitutie

Match: Partial (No exact match found)

Brief van J:L: Huber [...] aan zyne Friesche landgenooten over [...] het [...] ontwerp van constitutie

Match: Partial (No exact match found)

De Zeeuwen gerechtvaardigd door een Hollander

Match: Partial (No exact match found)

Iets, betreffende de finantieele gesteldheid van den burger krygsraad der stad Haarlem.

Match: Partial (No exact match found)