Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Leeuwarden, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 374 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De statu Vnitarum Provinciarum oratio.

Match: Partial (No exact match found)

De statu Vnitarum Provinciarum oratio.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aan mijne mede-ambtenaren in Vriesland, ter opwekking van den geest van getrouwe pligtsbetrachting, die hun eigen is

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het spelend onderwijs van J. H. Nieuwold

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over het allergrootst belang van eene echt-godsdienstige vorming der jeugd in de lagere scholen ...

Match: Partial (No exact match found)

Vrieslands treur-gedachtenis over de dood van den doorluchtigsten prince Henrik Casimir.

Match: Partial (No exact match found)

Epicedium in sepulturam celsissimi Henrici Casimiri.

Match: Partial (No exact match found)

Manes Nassavii, sive Querela funebris in obitum [...] Henrici Casimiri.

Match: Partial (No exact match found)

Voorlezing over de noodzakelijkheid en wijze van de zedelijke vorming der jeugd, ook op gemengde scholen

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over het staatsexamen, naar aanleiding van eenige geschriften over dat onderwerp

Match: Partial (No exact match found)