Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Breda, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 119 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Hulde aan Neêrlands eer en Amstels glorie, den onverschrokken zeeman J. C. J. van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij het roemrijke sterven van J.C.J. van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

Volksbede voor den Koning

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, gezongen op 's konings verjaardag, ter eere van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang

Match: Partial (No exact match found)

De kroonprins der Nederlanden, Willem Frederik George Lodewijk, beschouwd en geregtvaardigd in zijne daden jegens België

Match: Partial (No exact match found)

Epiniciorum biga principi Auriaco dicata

Match: Partial (No exact match found)

Epiniciorum biga principi Auriaco dicata

Match: Partial (No exact match found)

Drie liederen aan mijn medeburgers

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands soldaten-lied

Match: Partial (No exact match found)

La prière d'Asa, roi de Juda, avant de livrer bataille aux Éthiopiens

Match: Partial (No exact match found)

Opmerkingen betreffende den heer Jacotot, de alles omvattende leerwijze en de militaire normaal-school

Match: Partial (No exact match found)

In auspicia Athenaei Bredani, Militae Consecrati, d. XXIV. novembris MDCCCXXVIII

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche vrijwilligers, bij het uittrekken der onderscheidene korpsen

Match: Partial (No exact match found)

Ode sur la défense du général Chassé, dans la citadelle d'Anvers

Match: Partial (No exact match found)

Noord-Brabandsche gastvrijheid, een tegenhanger van het stukje

Match: Partial (No exact match found)

Noord-Brabandsche lijdzaamheid

Match: Partial (No exact match found)