Search

Your search for '*:*, filtered on [Place: Amsterdam, Subject: Sermons - 16th century]' returned 1 result.

Modify Search

Huys-boeck, vijf decades, dat is, Vijftich sermoenen van de voorneemste hooftstucken der Christelijcker religie, in drie deelen verscheyden:vvaer by nu van nieus noch drie andere schoone wercken ghevoegt zijn, namelijck Van den oorspronck der dwalinghen ende vande Concilien der eerster ende laetster tyden, asl oock Vande feest-daghen onses Heeren ende Salichmakers Jesu Christi, verscheyden sermonen

Match: Partial (No exact match found)