Search

Your search for '*:*, filtered on [Date: 1727]' returned 98 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

376b, 1727-..-.., Philipps

Match: Partial (No exact match found)

Bibliotheque choisie. The Hague: Johannes (I) van Duren, 1727.

Match: Partial (No exact match found)

355d, 1727-02-21, CADOGAN (William, Earl CADOGAN)

Match: Partial (No exact match found)

357a, 1727-04-19, TALMAN (John)†

Match: Partial (No exact match found)

359, 1727-06-09, PALATINE (Elisabeth Charlotte, Princesse)

Match: Partial (No exact match found)

359a, 1727-06-09, ORLEANS (Phillipe, Duc d')

Match: Partial (No exact match found)

360, 1727-06-23, MARCK (Henricus Adrianus van der)

Match: Partial (No exact match found)

363, 1727-12-.., LAUNAY (de) [du LORIN?] (Nicolas)

Match: Partial (No exact match found)

358, 1727-06-04

Match: Partial (No exact match found)

357, 1727-04-11

Match: Partial (No exact match found)

360, 1727-06-23, MARCK (Henricus Adrianus van der) > copy MWH - Part 1

Match: Partial (No exact match found)

360, 1727-06-23, MARCK (Henricus Adrianus van der) > copy MWH - Part 2

Match: Partial (No exact match found)

356, 1727-02-25

Match: Partial (No exact match found)

355a, 1727-02-05, Parquot (Peter)

Match: Partial (No exact match found)

361, 1727-09-15, N.

Match: Partial (No exact match found)

362, 1727-09-17

Match: Partial (No exact match found)

356a, 1727-03-07

Match: Partial (No exact match found)

Doctor Hans gepromoveert tot de narrekap van Esculapius, op het uilebord van Mercurius. Blyspel.

Match: Partial (No exact match found)

Hans Christoffel Ludeman, afgerost door zyn eygen Harderstaf.

Match: Partial (No exact match found)

Lessus, in obitum viri eruditione conspicui, Theod. Gerh. Borner.

Match: Partial (No exact match found)

Noodsaekelyk teegen-berigt, op het lasterschrift van Emanuel Vieira.

Match: Partial (No exact match found)

De herder-staf, gebruikt tegen de magistraat der stad Haarburg.

Match: Partial (No exact match found)

De gekroonde morgenstond, na een veertienjaarige verdrukkinge verscheenen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van myn heer den bisschop van Senez aen alle de bisschoppen van Vrankryk, aengaende het Concilie van Ambrun.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog aen den koning gedaen door 30. pastoors van Parys [...].

Match: Partial (No exact match found)

Recherche des motifs sur lesquels est fondée la conduite de la Grande-Bretagne.

Match: Partial (No exact match found)

An enquiry into the reasons of the conduct of Great Britain, with relation to the present state of affairs in Europe

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek der redenen op welke het gedrag van Groot-Britanjen is gegrondt.

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek der redenen op welke het gedrag van Groot-Britanjen is gegrond.

Match: Partial (No exact match found)

Memoria de los 613 preceptos de la S. Ley, y siete de sabios /

Match: Partial (No exact match found)

Nowy Testament, aby, Sakon nascheho knesa Jesom Krysta

Match: Partial (No exact match found)

Biblia, to je, Zyle swjate Pissmo Stareho a Noweho zakona

Match: Partial (No exact match found)