Search

Your search for '*:*, filtered on [Place: Florence.]' returned 217 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Stephanou Byzantiou peri poleōn kai dēmōn

Match: Partial (No exact match found)

Porphyriou philosophou, peri apochēs empsychōn biblia tessara:Tou autou Tōn pros ta noeta aphormōn. Michaēl Ephesiou scholia eis tessara tou Aristotelous peri zōōn moriōn = Porphyrii philosophi, de non necandis ad epulandum animantibus libri. IIII. Eiusdem Selectae brevesque sententiae, ducentes ad intelligentiam rerum, quae mente noscuntur. Michaelis Ephesii scholia in IIII. libros Aristotelis de partibus animantium.

Match: Partial (No exact match found)

Erōtēmata tou Chrysolōra

Match: Partial (No exact match found)

Imagines:Philostratou eikones = Icones Philostrati. Philostratou neōterou eikones = Philostrati iunioris Icones. Tou autou Ēroika = eiusdem Heroica. Kallistratou Ekphraseis = Descriptiones Callistrati. Tou autou Bioi sophistōn = eiusdem Vitae sophistarum.

Match: Partial (No exact match found)

Predica di fra Hieronimo da Ferrara facta laterza domenica di quaresima a di 18 di Marzo 1497

Match: Partial (No exact match found)

Tractato o uero sermone della oratione

Match: Partial (No exact match found)

Predica e revelazioni

Match: Partial (No exact match found)

Introductorium confessorum Fratris Hieronymi Sauonarole Ferrariensis Ordinis predicatorum

Match: Partial (No exact match found)

Breue & utile tractato della humilita

Match: Partial (No exact match found)