Search

Your search for '*:*, filtered on [Date: 1586, Subject: Political science]' returned 1 result.

Modify Search

Cort onderwijs eens liefhebbers des welstandts deser Nederlanden, waerinne allen christenen goede ghemeenten, en̄ patriotten claerlijck bewesen wort: dat het wel gheoorloft is tegen te staen een coning.

Match: Partial (No exact match found)