Search

Your search for '*:*, filtered on [Date: 1667, Place: Hague]' returned 23 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Waerachtich verhael vande heerlyke overwinning van Pirmeriba, ende de reviere Seraname.

Match: Partial (No exact match found)

Memoriael van den heere keyserlijcke raedt ende extraordinaris afgesante Friquet, raeckende de neutraliteyt op d'Elve

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer Cornelis de Witt [...] gheschreven in't schip de Seven Provincien den 13. iuly 1667

Match: Partial (No exact match found)