Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1612]' returned 132 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Huys-boeck, vijf decades, dat is, Vijftich sermoenen van de voorneemste hooftstucken der Christelijcker religie, in drie deelen verscheyden:vvaer by nu van nieus noch drie andere schoone wercken ghevoegt zijn, namelijck Van den oorspronck der dwalinghen ende vande Concilien der eerster ende laetster tyden, asl oock Vande feest-daghen onses Heeren ende Salichmakers Jesu Christi, verscheyden sermonen

Match: Partial (No exact match found)

Reys-praatgen, |tusschen Vrederijck Harmensz ende Warren-aart Gommersz.

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe vande uyterlijcke ende innerlijcke religie.

Match: Partial (No exact match found)