Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1637, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Dialogues - Economics]' returned 3 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Tvveede samenspraeck, tusschen Waermondt ende Gaergoedt, zijnde het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora.

Match: Partial (No exact match found)

Samen-spraeck, tusschen VVaermondt ende Gaergoedt, nopende de opkomste ende ondergangh van Flora.

Match: Partial (No exact match found)

Register van de prijsen der bloemen, zijnde de derde samen-spraeck, tusschen Gaergoed ende VVaermond.

Match: Partial (No exact match found)