Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1770]' returned 101 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Catalogus van een verzameling boeken. The Hague, 1770.

Match: Partial (No exact match found)

(no short title available yet). Amsterdam, 1770.

Match: Partial (No exact match found)

Enige vrye dog sedige aenmerkingen over de byzonderheden van ... Th. Br. de Blau,

Match: Partial (No exact match found)

Henrico Joanni Arntzenio, viro clarissimo, sponsam lectissimam, Mariam Beatricem Exalto d'Almaras, ducenti MDCCLXX.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkinge te Brussel gedrukt

Match: Partial (No exact match found)

Viro celeberrimo Iacobo de Rhoer s. Jacobus ab Egmond

Match: Partial (No exact match found)

Historie van eene vroome en zaakelyke liefde ..

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van den eenvoudigen Philalethes an den geleerden Nomodoxus

Match: Partial (No exact match found)

Ider gek heeft zyn kuiren

Match: Partial (No exact match found)

Acutissimo philologo Hermae S. P. D.

Match: Partial (No exact match found)

De chimist der zotheden

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering aangaande de gemoeds-koortsen, inzonderheid, over die der geleerden en geestelyken

Match: Partial (No exact match found)

De gerekruteerde nar, of de zot onder zyn regiment aangeworven

Match: Partial (No exact match found)

De Enkhuisder wonderboom, of De speelende lierman voor een zeker juffrouw

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwinge van Phoebus wegen aan mejuffrouw A*** van der H****

Match: Partial (No exact match found)

Nodige en tydige beandwoording op de waarschouwing van Alethinus Eusebeiphilus

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den eenvoudigen Philalethes.

Match: Partial (No exact match found)

Nodige en tydige waarschouwinge aan de gereformeerde kerke van Nederland, en aller derzelver getrouwe wachters

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief aan den wel eerwaarden zeer geleerden heere Theodorus Brunsveld de Blau, predikant te Groningen.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen van C. Nozeman op het Aenhangsel van [...] P. Hofstede, achter de onlangs vertaelde Verhandeling van [...] Zimmerman

Match: Partial (No exact match found)

Ad clarissimum virum Ewaldum Hollebeekium [...] de optimo concionum genere amica epistola.

Match: Partial (No exact match found)

Vier brieven vervattende oordeelkundige aanmerkingen over de beoordeeling van den Belisarius verdeedigd, door [...] P. Hofstede.

Match: Partial (No exact match found)

Ad virum celeberrimum Ewald. Hollebeek epistola, de aliquot in ejus dissertatione, de optimo concionum genere, locis.

Match: Partial (No exact match found)