Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 17uu]' returned 78 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Copije Van eenen Brief gheschreuen den vijfden November

Match: Partial (No exact match found)

Propositien |rakende den kerkeraad binnen Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Historie der vreemde en [...] onbeschrevene ziekte oikomania, die sedert korte jaaren, inzonderheid te Amsterdam, heeft beginnen te grasseeren.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den berugten heer Illiberius Chaucus. Den orateur cum sociis

Match: Partial (No exact match found)

In obitvm F.L. Cremeri theologi clarissimi

Match: Partial (No exact match found)

[Eerezuil, opgerigt tot eeren ... genaamd de 'Neederlandsche bibliotheec' ...]

Match: Partial (No exact match found)