Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1819]' returned 101 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De hervatting van den predikdienst door den wel-eerw. heer A.L.C. Coquerel

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal redevoeringen, ter aanbeveling der belangen van het Bijbelgenootschap

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over het aanbevelenswaardige van het Bijbelgenootschap, als bevorderende het Godsplan in de uitbreiding van Zijn rijk

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over het heil eener gelukkige vereeniging van gemeente en leeraar

Match: Partial (No exact match found)

Aan den Waalschen kerk-leeraar A. L. C. Coquerel

Match: Partial (No exact match found)

Ode à Monsieur A. L. C. Coquerel, ministre du St. Évangile

Match: Partial (No exact match found)