Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Subject: History (Netherlands) - Occasional writings - Poetry]' returned 75 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ter uitvaard van den wel edelen groot agtb'ren heere Arent Muys van Holy.

Match: Partial (No exact match found)

Ter inwijdinge van mijnen broeder Matthijs vander Burch, tot herder en leeräar [...] te Rockangie.

Match: Partial (No exact match found)

Mijne lijktraanen over den heer Simon vander Waal, zalig ontslaapen te Alkmaar.

Match: Partial (No exact match found)

De stem van vryheid, gelykheid, broederschap. Op de geboorten-dag van den verstorven [...] burgervader, Henrik Hooft, Danielsz.

Match: Partial (No exact match found)

Claegh-ghedicht op het overlyden vanden wysen [...] Warnerus Helmichius.

Match: Partial (No exact match found)

Op't overlijden van den ed: groot achtb: heere mr. Roelof Eelbo [...] den VIII. van sprokkelmaand MDCCV.

Match: Partial (No exact match found)

Bruylofts-gedicht, ter eeren van [...] Iaqves Iacobsz. Rombovts, met [...] Maria du Gardyn Francois dochter.

Match: Partial (No exact match found)

Claghe ende troost, over de doot vanden vromen [...] Iohannis Bogaert [...] den 14 december, anno 1614.

Match: Partial (No exact match found)

Drie gedichten tot lof van [...] Willem van Haren; grietman op het Bildt

Match: Partial (No exact match found)

Helden-dicht voor de vaderen des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

Batavus, bij den dood van Jacobus Bellamij

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-traanen gestort oover't ooverlijden des [...] heeren Gualteri Henrici Gualteri.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-klagt over het droevig en ontijdig overlijden van [...] Jodocus à Lodenstein.

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zangen

Match: Partial (No exact match found)

Ter gedachtenisse van den vijftigjaerigen predikdienst door [...] Gualtheurs Zoutmaat [...] binnen Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Lykzang, over de dood, van [...] Marten Harpertzoon Tromp.

Match: Partial (No exact match found)

Zions hert-leet, over het seer groot verlies van [...] Thadeus de Lantman.

Match: Partial (No exact match found)

Lijk-gedachtenis |van den eerwaardigen, gode-yverigen D. Jacobus Borstius

Match: Partial (No exact match found)

Uitvaert van den heere Joost vanden Vondel.

Match: Partial (No exact match found)

De klagende rams-hoorn; gestoken ter uyt-vaart van [...] Anthonius Kann.

Match: Partial (No exact match found)

Rouklagt over't afsterven van de heer en mr. Jacob Boreel.

Match: Partial (No exact match found)

Lijktraanen over het smartelijk afsterven van [...] Johan de Witt [...] vrijheere van Jaarsveld.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-stasi, ter uit-vaart- en begraafenisse; van [...] Mattheus vanden Brouke.

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten op mijn veertigsten verjaardag, den achttienden van mijnen euangelie-dienst.

Match: Partial (No exact match found)

Rovw-klaght over het onverwagte af-sterven van [...] Anna Catsia.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, op de verheffinge van [...] Pieter van de Poel, tot burgemeester van 'sGraevenhaege.

Match: Partial (No exact match found)