Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 2,831 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vertoogh vande heere van Neder-horst, jeghens het tegen-bericht van de heeren van Matenes ende Heem-stede

Match: Partial (No exact match found)

Vertooch van de heere van Neder-horst, jeghens het teghen-bericht van de heeren van Matenes ende Heem-stede

Match: Partial (No exact match found)

Vertooch van de heere van Neder-horst, jeghens het teghen-bericht van de heeren van Matenes ende Heem-stede

Match: Partial (No exact match found)

De eerste rede, |door Demosthenes gedaan tot die van Athene, toepasselijk op den tegenwoordigen tijd en staatszaaken

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Korte aen-merckinghe op het ootmoedigh vertooch ende versoeck der remonstrantsche predikanten.

Match: Partial (No exact match found)

Het boeren parlement, of De Henry-Quatre societeit. Beredeneerende [...] de tegenwoordige gesteltenis van ons lieve vaderland.

Match: Partial (No exact match found)